Tử Vi 2016 Tuổi Mẹo

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Kỷ Mão 18 Tuổi – Âm Nam

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Kỷ Mão 18 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 29-1-11-1998 đến 16-2-1999) Vật Phẩm May Mắn: Mèo Xanh Chiêu Tài Tướng tinh: Con Gà, con dòng: Xích Đế Cô quạnh Mạng: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) Sao: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Huỳnh Tuyền: Ốm đau, tai nạn Vận Niên: Kê Giáp Viên (Gà về

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Đinh Mão 30 Tuổi – Âm Nam

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Đinh Mão 30 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 29-01-1987 đến 16-02-1988) Vật Phẩm May Mắn: Phật Văn Thù Bồ Tát TƯỚNG TINH: Con Gà – Con dòng: Xích đế cô quanh.

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nam

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn: Phật Văn Thù Bồ Tát TƯỚNG TINH: Con Dơi, Con dòng: Hắc Đế.

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nam

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 25-01-1963 đến 12-02-1964) Vật Phẩm May Mắn: Phật Văn Thù Bồ Tát TƯỚNG TINH: Con Hươu – Con dòng: Bạch Đế, Phú Quý.

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nam

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 06-02-1963 đến 26-01-1952) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Lam Ngọc TƯỚNG TINH: Con Rắn – Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng. MẠNG: Tòng bá Mộc (Cây Tùng Bách) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn, đi xa có lợi HẠN: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Kê Giáp

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Kỹ Mão 18 Tuổi – Dương Nữ

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Kỹ Mão 18 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 09-2-1999 đến 28-1-2000) Vật Phẩm May Mắn: Thần Tài May Mắn Tướng tinh: Con Thuồng Luồng, Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý Mạng: Thành đầu Thổ (Đất trên đường) Sao: Thủy Diệu: Tình cảm buồn phiền Hạn: Toán Tận: Tính toán trở ngại, phòng tai nạn Vận Niên: Kê giáp