Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Mậu Tuất 59 Tuổi – Dương Nam

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Mậu Tuất 59 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 18-2-1958 đến 07-2-1959) Vật Phẩm May Mắn: Tam Hợp Dần Ngọ Tuất Tướng tinh: Con Vượn Con dòng Thanh Đế, Phú quý MẠNG: Bình địa Mộc ( Cây sát đất) SAO: Thái Dương: May Mắn, danh lộc tốt HẠN: Thiên La: Rối rắm, bất an VẬN NIÊN: Hổ dõng Thiên

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Bính Tuất 71 Tuổi – Dương Nam

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Bính Tuất 71 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 02-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Cẩm Thạch Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Huỳnh Đế. Phú Quý MẠNG: Ốc thượng Thổ (Đất tò mò) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm Vương: Bất lợi về máu huyết VẬN NIÊN: Hầu thực Quả

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Giáp Tuất 23 Tuổi – Dương Nữ

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Giáp Tuất 23 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 10-2-1994 đến 30-1-1995) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Vảy Rồng Tướng tinh: Con Ngựa Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO: Thổ Tú: Nạn Tai, Rối Rắm HẠN: Huỳnh Tuyền: Phòng Bệnh VẬN NIÊN: Xà Ẩn Tĩn. (Rắn bị

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Nhâm Tuất 35 Tuổi – Dương Nữ

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Nhâm Tuất 35 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 25-1-1982 đến 12-2-1983) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Ngọc Myanmar Tướng tinh : Chim Trĩ Con dòng: Hắc Đế, quan lộc, tân khổ MẠNG : Đại hải Thủy (Nước biển lớn) SAO : Thái Bạch.

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Canh Tuất 47 Tuổi – Dương Nữ

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Canh Tuất 47 Tuổi – Dương Nữ ( Sanh từ 06-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Hoàng Long Vàng Tướng tinh: Con Cáo – Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG: Xóa Xuyến Kim ( Vàng trang sức) SAO: Vân Hớn: Rối Ren – Tai Tiếng. HẠN: Ngũ Mộ: Hao Tài – Hao Của VẬN NIÊN:

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Mậu Tuất 59 Tuổi – Dương Nữ

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Mậu Tuất 59 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 18-2-1958 đến 07-2-1959) Vật Phẩm May Mắn: Cá Kim Long Vàng Tướng tinh: Con vượn Con dòng: Thanh Đế, phú quý MẠNG: Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO: Thổ Tú: Rối Rắm – Bất An HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu. VẬN NIÊN: Hổ Dõng Thiên. (Hổ Ra Oai),

Xem Coi Bói – Xem Tướng Số – Coi Tử Vi – Bói Số Mệnh