cung nhân duyên

Phòng ngủ và phòng làm việc nên đặt ở những phương vị nào là tốt nhất?

Phòng ngủ và phòng làm việc đặt ở phương vị nào thì tốt? Sinh Khí: Chủ về sự thịnh vượng Đây là cung tốt để thu hút sự thịnh vượng. Nếu là nhà chính trị, kích hoạt cung Sinh Khí sẽ mang đến cho bạn danh tiếng chức vụ cao. Nếu là người còn đi học, kích hoạt cung này sẽ giúp bạn thi cử đỗ đạt. Nếu more »