tử vi 2016

Quẻ Quan Âm: Quẻ Mã Siêu Truy Tào

mã siêu truy tào Mã Siêu tiếp tục cưỡi ngựa đuổi theo, lại thấy trên sườn núi có một vị đại tướng lao xuống, thì ra là Tào Hồng, Tào Hồng ra sức đánh lại Mã Siêu. Một lát sau, bọn Hạ Hầu Uyên chạy đến. Mã Siêu chỉ có một mình, thấy quân Tào người đông thế mạnh, chỉ more »

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Ất Hợi 22 Tuổi – Âm Nam

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Ất Hợi 22 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 04-2-1995 đến 23-11-1996) Vật Phẩm May Mắn: Cóc Thạch Anh Tím Tướng tinh: Con Ngựa. Con dòng: Xích Đế, cô bần MẠNG: Sơn Đầu Hỏa ( Lửa Trên Núi). SAO: Thái Bạch: Hao tốn, ốm đau HẠN: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Long ngộ Vân ( Rồng

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Quý Hợi 34 Tuổi – Âm Nam

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Quý Hợi 34 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 13-2-1983 đến -1-2-1984) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Hợi Tướng tinh: Con Gà Con dòng: Hắc Đế.

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Tân Hợi 46 Tuổi – Âm Nam

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Tân Hợi 46 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972) Vật Phẩm May Mắn: Thất Tinh Trận Thạch Anh Tướng tinh: Con Cọp, Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG : Thoa xuyến Kim (Vàng nữ trang) SAO : La Hầu: Rối rắm, ốm đau HẠN: Tam kheo: Xây xát tay chân, nhẹ VẬN NIÊN : Cẩu

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Kỷ Hợi 58 Tuổi – Âm Nam

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Kỷ Hợi 58 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 08-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Ngọc Tủy Tướng tinh: Con Gấu Con dòng: Thánh Đế, Phú quý MẠNG: Bình Địa Mộc (Cây sát đất) SAO: Thái Bạch: Ốm đau, hao tốn HẠN: Toán tận: Phòng tai nạn va vấp VẬN NIÊN: Ngưu canh Điền (Trâu cày

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Đinh Hợi 70 Tuổi – Âm Nam

Bói xem Thái Ất tử vi 2016 Bính Thân: Đinh Hợi 70 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 22-1-1947 đến 09-2-1948) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Hoàng Long Vàng Tướng tinh: Con Dơi Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý MẠNG: Ốc thượng Thổ ( Đất tò vò) SAO: Kế Đô: Rối rắm, ôm đau HẠN: Địa võng: Lo lắng nhiều điều VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn